Zombienatuur

De deelnemers aan de verkiezing van het genootschap Onze Taal en de NTR voor het woord van het jaar 2017 hebben niet gekozen voor zombienatuur. De keuze viel op het  woord ‘plofklas’.
Jelle Reumer wilde met zombienatuur aandacht voor de belabberde toestand van de natuur in Nederland. Een zombie is een levend lijk, zonder wil of geest. Veel weilanden zijn voorbeelden van zombienatuur. Het zijn ecologische woestijnen zonder onkruiden en weidevogels. Insecten zijn er ook steeds minder, concludeerde enkele maanden geleden een groep wetenschappers. Ze hadden ze geteld: in 27 jaar is de hoeveelheid met 75 procent afgenomen. Waarschijnlijke oorzaak: het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.
Meer over zombienatuur leest in de column van Jelle Reumer over de teloorgang van ons platteland.

Vraag: Welke chemische stoffen in gewasbeschermingsmiddelen helpen de insectenwereld om zeep?

Bloembollen voor onze bijen

Krocus en bij

Deze week  ga ik nog snel biologische bloembollen planten. De bloembollen zijn afkomstig van Natural Bulbs. Deze bloembol geven niet alleen kleur aan het nieuwe jaar, ze zijn zeer in trek bij de bijen. Met voorjaarsbollen zorgen we ervoor dat er voor bijen ook in het vroege voorjaar voedsel en stuifmeel is en dat is hard nodig, want het gaat niet goed met onze bijen, maar liefst 56% van de soorten staat op de rode lijst.

 

Natuur en milieu in de gemeente Hellendoorn en daarbuiten

Elke dag is er wel iets interessants te melden over de natuur en milieu. Het is mijn bedoeling  via dit weblog daar melding van te maken.  Het zijn korte stukjes vooral bedoeld als wegwijzer; een paar regels tekst over milieuzaken en biologische bijzonderheden in de gemeente Hellendoornen en daarbuiten. Raakt u geïnteresseerd in al dat wonderlijks dan heb ik mijn doel bereikt.
Jan van Rijn