Kappen met kappen, 2022-01-10

Tegen alle natuurlijke logica blijft Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten onhaalbare wensnatuur in de vorm van heidelandschap najagen.
Het LNBB pleit ervoor ‘de natuur’ te volgen’ en die soorten en habitats die het goed doen bij stikstof te laten gedijen, zoals bossen en weiden en de dieren en planten die daarin voorkomen.

Deze echte versterking van het landschap heeft tevens als voordeel dat het veel minder menselijk ingrijpen vergt (veel minder zagen, niet meer met zware machines de bodem verdichten, geen verstoring meer voor vogels en andere dieren, meer draagvlak onder de bevolking etc.) en dat het bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. In oud bos is veel meer koolstof opgeslagen dan in heide.

Neonicotinoïden

Neonicotinoïden helpen de insectenwereld om zeep.
De bollen die ik plant zijn niet behandeld met dit gewasbeschermingsmiddel , maar of dat de bijen zal helpen waag ik te betwijfelen.
Als de landbouw  neonicotinoïden blijft gebruiken, zal het probleem blijven bestaan.
Zeker, alle beetjes helpen. Baat het niet dan schaadt het niet. Ook Bijenbeweging Overijssel zal ik zeker steunen.
De Bijenbeweging Overijssel is een initiatief van van de provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel. LTO Noord, EIS Kenniscentrum voor insecten en imkervereniging Overijssel.
Op de Facebookpagina van Bijenbeweging Overijssel kun je de activiteiten van de Bijenbeweging Overijssel vinden.
Komende activiteiten van Bijenvereniging Overijssel zijn:

  • Bijenwerkdag op 9 en 10 maart tijden NLdoet
  • De Nationale Bijenteldag op 21 en 22 april

 

Zombienatuur

De deelnemers aan de verkiezing van het genootschap Onze Taal en de NTR voor het woord van het jaar 2017 hebben niet gekozen voor zombienatuur. De keuze viel op het  woord ‘plofklas’.
Jelle Reumer wilde met zombienatuur aandacht voor de belabberde toestand van de natuur in Nederland. Een zombie is een levend lijk, zonder wil of geest. Veel weilanden zijn voorbeelden van zombienatuur. Het zijn ecologische woestijnen zonder onkruiden en weidevogels. Insecten zijn er ook steeds minder, concludeerde enkele maanden geleden een groep wetenschappers. Ze hadden ze geteld: in 27 jaar is de hoeveelheid met 75 procent afgenomen. Waarschijnlijke oorzaak: het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.
Meer over zombienatuur leest in de column van Jelle Reumer over de teloorgang van ons platteland.

Vraag: Welke chemische stoffen in gewasbeschermingsmiddelen helpen de insectenwereld om zeep?

Bloembollen voor onze bijen

Krocus en bij

Deze week  ga ik nog snel biologische bloembollen planten. De bloembollen zijn afkomstig van Natural Bulbs. Deze bloembol geven niet alleen kleur aan het nieuwe jaar, ze zijn zeer in trek bij de bijen. Met voorjaarsbollen zorgen we ervoor dat er voor bijen ook in het vroege voorjaar voedsel en stuifmeel is en dat is hard nodig, want het gaat niet goed met onze bijen, maar liefst 56% van de soorten staat op de rode lijst.