Droogte

2018-08-03

Droogte

Het is erg droog in de gemeente Hellendoorn. Het KNMI meldt dat er landelijk een neerslagtekort is van 282 millimeter en dat zal de komende twee weken oplopen tot 306 mm. Het kan nog erger. Eind augustus 1976 was er een neerslagtekort van 344,5 mm. Dat hebben we overigens overleefd. Leuk is het echter niet. De eiken laten hun eikels al vallen evenals de beuken de beukennootjes. De berken verliezen hun bladeren. Pas geplante bomen sterven en van sommige populeren  breken spontaan de takken af.
Ik moet denken aan een citaat  uit het boekje ´Natuurlijk´ van Jan Terlouw, ter gelegenheid van de Boekenweek 2018

`Waar bloeien planten zo uitbundig als in Nederland? Ook weer dankzij de regen, dat fantastische fenomeen: levenbrengend water komt uit de lucht vallen. Wat zou ik het missen als ik in een tropisch land woonde.`